Terwijl de onrechtmatigheid in het land het toppunt heeft bereikt, heeft het geweten haar dieptepunt bereikt.

‘Arrestatie’, wat in het rechtssysteem enkel dient als een maatregel om ontvluchting en bewijs verduistering tegen te gaan, is hedendaags een routine geworden.

De vervolgingsgolf heeft zelfs vele ouderen boven de 80 jaar, die met verscheidene ziektes te maken hebben en verpleging en verzorging nodig hebben, getroffen.

– Leerling van Bediüzzaman Said Nursi, Ali Osman Karahan, ook wel ‘Topal Hafız’ genoemd,
– Oom Alaattin, die ondanks dat hij in het sterfbed ligt, gearresteerd wordt,
– De gearresteerde 80-jarige Oom Mustafa, die behalve het vrijwillig doneren van studiebeurs aan jongeren geen andere ‘schuld’ heeft,
– En nog tientallen anderen…