Om maatschappelijke vraagstukken van antwoorden te voorzien komen burgers bijeen  die dezelfde gedachtegoed hebben. Een belangrijke zaak binnen het democratisch stelsel. De kracht van zelforganisaties bepalen de levensduur van een democratie. Individueel komen mensen te kort om problemen het hoofd te bieden, maar in de vorm van zelforganisaties is de kans vele malen groter.

In Turkije zijn het aantal zelforganisaties, nadat de onderhandelingen over de toetreding tot de EU ter spraken kwamen, gegroeid. De beperkingen voor het stichten van een zelforganisatie werden minder. Echter zijn na de vermeende couppoging op 15 juli maar liefst 1125 zelforganisaties zonder wettelijke doorgronde redenen ontheven. De onwettige maatregelen  in gevolge van de wetsbesluiten van de ministerraad hebben het recht ontnomen van mensen die hun stem willen laten horen en maatschappelijke vraagstukken het hoofd willen bieden.

Helaas bleef het niet bij het sluiten van zelforganisaties. Leden, vrijwilligers van deze zelforganisaties die deelnamen aan de activiteiten, werden ontslagen en indien het ambtenaren betrof werden zij uit hun ambt gezet.

Zonder weerwoord uit dienst gezet

Een voorbeeld van de vele tragikomische gevallen vond plaats in Aydin. Persoon M.Z. was lid van een zelforganisatie die door de Turkse overheid onder de loep werd gehouden en uiteindelijk ook na toestemming van dezelfde autoriteiten toestemming kreeg om opgericht te worden. De echtgenote van M.Z. werd door haar werkgever, een overheidsinstantie uit haar ambt gezet. In eerste instantie werd zij enkel op non-actief gezet waarna zij uit haar ambt werd gezet. Mevrouw T.Z. werd tot nog toe niet verhoord inzake een onderzoek.

Normaal gesproken worden tegen ambtenaren, die uit hun ambt worden gezet, binnen 10 dagen een onderzoek gestart en tevens zijn/haar verklaringen opgenomen. Echter werd mevrouw T.Z.,  zonder dat zij een weerwoord kon bieden en haar niet wetende wat haar schuld zou zijn, uit haar ambt gezet.

Alsof dit allemaal niet genoeg zou zijn, werd T.Z. vrijgelaten, nadat zij in een eerder stadium werd opgepakt voor haar lidmaatschap bij de zelforganisatie. Momenteel is T.Z. werkloos en heeft geen recht op sociale voorzieningen. Radeloos kijkt men toe nadat ook de gerechtelijke procedures op niets uitliepen. Een kille toekomst waar mensen aan hun lot worden overgelaten staat het land te wachten.