Beste Lezer,

KHK, is een acroniem voor “kanun hükmünde kararname”, wat vertaald kan worden naar “decreet met wetskracht”.

De noodtoestand die is uitgeroepen in Turkije staat vast in de grondwet. Het belangrijkste aspect van de noodtoestand is dat het kabinet, welke samenkomt onder de president, KHK’s kan uitvaardigen. Deze KHK’s kunnen niet worden aangevochten in de rechtbank en kunnen daarom niet nietig worden verklaard. Oftewel, er is geen rechterlijke controle. Het enige mechanisme dat controle houdt over de noodtoestand, en daarme de KHK’s, is het parlement. Waar in het parlement van Turkije het Erdogan-regime de overgrote meerderheid is.

KHK’s zijn in normale tijden ook geldig maar kunnen dan niet worden gebruikt om fundamentele rechten en vrijheden te beperken. In een noodtoestand kan een KHK dat wel.

In artikel 91, lid 1, van de Turkse grondwet wordt dit als volgt omschreven:

Artikel 91: Machtiging tot het Vaardigen van Decreten met Wetskracht.

I. De Turkse Grote Nationale Vergadering mag de ministerraad bekrachtigen middels uitvaardiging van decreten met wetskracht. Echter, de fundamentele rechten, individuele rechten en plichten uit het Eerste Hoofdstuk en Tweede Hoofdstuk en Tweede Deel van de grondwet, en de politieke rechten en plichten uit het Vierde Hoofdstuk, kunnen niet gereguleerd worden door decreten met wetskracht met uitzondering van tijden van krijgswet en noodtoestanden.