Beste Lezer,

Dit is Nurdan. Vanwege vermeende banden met de FETO* is zij onder KHK** van het Erdogan-regime uit functie gezet. Alles wat ze had opgebouwd tot die tijd, i.e. sociale zekerheid, pensioen enzovoorts, is nietig verklaard. Ze heeft geen inkomen meer, ze heeft geen zorgverzekering meer… niets.

Haar man, die is niet alleen ook uit functie gezet en zo zijn baan verloren, maar ook zit hij gevangen.

Nurdan heeft kanker. Stadium IV met uitzaaiing. Om de 21 dagen krijgt ze een chemokuur. Ze is moeder van twee en haar man is gevangen genomen als onderdeel van de heksenjacht.

Het Erdogan-regime kijkt harteloos toe (inclusief de gouverneur in kwestie). Alle opties worden haar afgewezen en ze wordt zo uitermate in de steek gelaten.

Zij is een van de meer dan honderdduizend mensen die uit functie is gezet. Maar daar blijft het niet bij. De gevolgen van dien strekken veel verder uit binnen het sociale weefsel van de Turkse maatschappij. Honderdenduizenden mensen lijden onder de heksenjacht. Niemand durft wat te zeggen en iedereen kijkt onverschillig toe.

De noodtoestand die heerst en de KHK’s** geven het Erdogan-regime alle macht om alles te doen wat ze willen. Er is geen rechterlijke controle en mensen worden aan hun lot overgelaten.

Het Erdogan-regime kent geen grenzen.

———-

* FETO – FETO staat voor Fetullahistische Terreurorganisatie. Deze term werd in 2015 geïntroduceerd en ook in dat jaar opgenomen in de Rode Lijst van Terroristische Organisaties van het ministerie van binnenlandse zaken. Voor 2013 sprak het Erdogan-regime alleen maar in prijzende woorden over Gülen en de Hizmetbeweging.

** KHK – www.heksenjachtinturkije.nl/khk-ofwel-decreet-met-wetskracht/