In onze cel waar wij met zijn vijfentwintigen verblijven, heeft een ieder zijn eigen leed. Een moeder die wordt ontdaan van haar kind, huilt terwijl zij haar eigen gekolfde moedermelk door de gootsteen spoelt. Een andere dame, een moeder van twee kinderen wordt met handboeien gebracht naar de begrafenis van haar eigen vader. Het doet mij pijn om dit te zien. Doordat haar man gevangen is, worden hun twee kinderen van 8 en 12 jaar oud verzorgd door een nabije kennis. De kinderen kunnen op bezoekdag niet komen. Er is een ander moeder die tee kinderen heeft, waarvan één autistisch. De meeste vrouwen zijn al 8 à 9 maanden achter slot en grendel. Ze ondervinden moeilijkheden met het beschermen van hun geestelijke gezondheid. Daarom zoeken ze hun uitvlucht in het nemen van een flinke dosis aan antidepressiva.