Slachtofferschap in ons land dat is ontstaan na 15 juli gaat door zonder ouderen, zieken, zwangeren en kinderen in acht te nemen. Meer dan 100.000 mensen zijn hierdoor werkloos geraakt, zijn gezinnen uitelkaar gevallen door onwettige gevangenschap en worden zorgbehoevende kinderen als wees of als halfwees achtergelaten.

Ayşe Sena met downsyndroom
Vader T. B. binnen de familie B. die woonachtig is in Istanbul is op 7 oktober 2016 in voorarrest genomen zonder enige rechtvaardiging. Vervolgens is hij gedetineerd in de Silivri gevangenis. Zijn dochter Ayşe Sena is nog amper 2 jaar en moest toen de strijd tegen haar ziektes aangaan met haar moeder.

De ziekte van Ayşe Sena is niet beperkt tot het downsyndroom. Cerrahpaşa Medisch Centrum in Istanbul heeft in het verslag van de Raad van Bestuur van 8 juni 2016 verklaard dat het de diagnoses betreft omtrent het downsyndroom, mentale retardatie en motorische achterstand.

Bovendien is in het verslag van de Raad van Bestuur van 11 april 2016 door Avcilar Hospital verklaard dat Ayşe Sena afhankelijk is van de zorg van haar moeder vanwege het downsyndroom en pulmonale hypertensie.

Afscheid met moeder
De wreedheid is niet beperkt gebleven met het ontnemen van haar vader. Vervolgens was het haar moeder’s beurt. Moeder R.B. is sinds 23 november 2016 20 dagen lang in voorlopige hechtenis gehouden. Na afloop van deze 20 dagen is zij gedetinerd in de Bakirköy Gevangenis.  Ongeacht het verslag van de Raad van Bestuur en de ziekterapporten van Ayşe Sena in de vorm van “afhankelijk van de zorg van moeder” heeft de Rechtbank en officier van justitie besloten tot de detentie van moeder R. B. Ayşe Sena is na het meemaken van vaderloosheid nu ook gedwongen moederloos gemaakt.

Ayşe Sena op de Intensive Care door ziekteverergering
In feite zijn niet de ouders gedetineerd, maar juist Ayşe Sena met downsyndroom en hartziekte. Het kleine lichaam van Ayşe Sena heeft dit niet meer kunnen doorstaan en is haar ziekte verergerd.

Zij is vanaf 23 januari 2017 20 dagen lang opgenomen geweest op de afdeling Intensive Care van het Bağcılar Medilife ziekenhuis vanwege “acute nierinsufficiëntie, acute longinsufficiëntie, acidose, bacteriële pneumonie, bronchopneumonie, hartinsufficiëntie, congenitale hypothyreoïdie, congestieve hartinsufficiëntie, primaire pulmonale hyperthensie, bloedvergiftiging, hartinsufficiëntie vanaf de geboorte en het downsyndroom”.

Ayşe Sena heeft de intensieve zorg niet meer nodig, maar haar gezondheidsklachten en behandeling gaan door. Echter, zonder in het bijzijn van haar moeder of vader..